Grisehodetroll - de andre skapningene i Dovregubbens hall

Christine Aspelund

Trolls with Pig Heads - The Other Creatures in the Hall of the Mountain-King

Christine Aspelund

Tilbake

Peer har store evner og en skapende fantasi, men samtidig er han tiltrukket av primitiv sanselighet og erotikk. Når han forsvinner fra menneskenes verden og blir bergtatt i Dovregubbens hall, er det et bilde på at han lar seg oppsluke av sine drifter. I berget møter han troll med grisehoder - et utvidet bilde på dyrisk sanselighet. Peer misbruker sin fantasi, derfor står han i fare for å gå til grunne som menneske og selv bli et dyr.

Peer has great gifts and a creative imagination. Yet, at the same time, he is attracted by primitive sensuality and eroticism. When he disappears from the human world, and is spirited away to the hall of the old king of the Dovre Mountains, this journey illustrates him allowing himself to be swept away by his urges. In the mountain he meets trolls with the heads of pigs - an extended image of animal sensuality. Peer mishandles his imagination and so is in danger of foundering as a person and becoming an animal himself.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no