Peer og passasjeren

Mats Åberg

Peer and the strange Passenger

Mats Åberg

Tilbake

Den aldrende Peer Gynt er på vei hjem til Norge, da skipet han er ombord i forliser. Han greier så vidt å redde seg opp på kjølen av en veltet jolle, sammen med en merkelig, ukjent passasjer som tidligere har vist seg ombord i skikkelse av en svart hund. Da det går opp for Peer at denne passasjeren er ute etter hans sjel, gripes han av ufattelig angst. Scenen med passasjeren er en av de mest gåtefulle i hele skuespillet. Mange har gjettet på hva slags vesen dette kan være, men uten at noen av svarene har vunnet allmenn tilslutning.

The aging Peer Gynt is on his way home to Norway when his ship sinks. He just manages to save himself by climbing onto the upturned keel of a rowing boat along with a strange, unnamed passenger, who have previously shown himself on board in the form of a black dog. When Peer realies that this passenger is after his soul he is seized by a terrible fear. The scene with the passenger is the most mysterious of the entire play. Many people have tried to guess what kind of creature this might be – though none of the proposed answers has gained general acceptance.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no