Peer og apekattene

Petter Hepsø

Peer and the Monkeys

Petter Hepsø

Tilbake

I stykkets annen akt blir Peer tatt i berg og plaget av en rekke trollunger. I fjerde akt be nner han seg i ørkenen Sahara, der det også  nnes vesener som opptrer som troll. Likheten mellom scenene i Dovre og Sahara er et påfallende trekk ved skuespillet. Både trollunger og dyr (her: aper) representerer kanskje bestemte sider ved eller muligheter i Peers egen personlighet.

In Act 2 of the play Peer is taken into the mountain and tormented by a group of troll children. In Act 4 he  nds himself in the Sahara desert, where there are also creatures that act like trolls. The similarities between the scenes in Dovre and the Sahara are a striking feature of the play. Both troll children and animals (in this instance monkeys) may represent certain aspects of or potential in Peer’s own personality.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no