Peer og Anitra i ørkenen

Elena Engelsen

Peer and Anitra in the Desert

Elena Engelsen

Tilbake

På sin ferd gjennom ørkenen Sahara stilles Peer overfor en rekke prøver, men mislykkes hver gang. I møtet med den sterkt erotiske kvinneskikkelsen Anitra lar han seg frivillig forføre, slik at hun kan narre fra ham de siste rester av rikdom (hest og smykker). Grundig avkledd står Peer tilbake. Men han legger skylden på Anitra, og sier «Kvinderne, - det er en skrøbelig Slægt!»

On his way across the Sahara Desert, Peer faces many tests and fails each time. He is easily seduced by the sensuous Arabian princess Anitra, who tricks him out of the last of his wealth (his horse and jewellery). His lies exposed, Peer is left with nothing. But he soon puts the blame on Anitra, saying: “...women, ah, they are a worthless crew!”

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no