Peer møter Begriffenfeldt ved Dårekisten

Harald Müller

Peer meets Begriffenfeldt at the Mental Asylum

Harald Müller

Tilbake

Møtet med Begriffenfeldt viser at egoisten og livsnyteren Peer for alvor er i ferd med å miste sin menneskelighet. Mot slutten av fjerde akt er han havnet på Giza-platået utenfor Kairo, der han plutselig står ansikt til ansikt med Sfinxen. Han synes fabelvesenet virker kjent, og stiller det samme spørsmålet som han også hadde rettet til sin farlige motstander i tredje akt: «Hej, Bøjg, hvem er du?». En merkelig, tysktalende professor titter plutselig frem bak Sfinxen og gjentar Peers spørsmål. Da Peer svarer at Sfinxen, i likhet med Bøygen, er «seg selv», blir Begriffenfeldt over seg av begeistring og bringer Peer med til et sinnsykehus hvor han selv er bestyrer. Fordi Peer alltid har vært seg selv nok og stengt seg inne i «selvets tønne», blir han her kronet til de gales keiser.

The meeting with Begriffenfeldt shows that Peer, egoist and sybarite that he is, is fast losing his humanity. Towards the end of Act IV his journey has taken him to the Giza plateau, outside Cairo, where he finds himself suddenly face to face with the Sphinx. He thinks the fabled creature seems familiar, and asks the same question he had posed to his dangerous opponent in Act III: “Hey, Boyg, who are you?” A strange, German-speaking professor suddenly appears from behind the Sphinx and repeats Peer’s question. When Peer replies that the Sphinx, just like the Boyg, is “himself”, Begriffenfeldt is delighted beyond measure, and takes Peer to the mental asylum of which he himself is the director. Because Peer has always operated on the basis of “be thyself enough” and has shut himself up in “self’s cask”, he is there crowned the lunatics’ emperor.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no