Møte Peer, Solvejg og Knappestøperen

Jan Kolasinski

The meeting between Solvejg, Peer and the Button Moulder

Jan Kolasinski

Tilbake

Knappestøperen er en eventyrfigur, oppfunnet av Ibsen selv. Han sier at Peer aldri har utviklet noen egen personlighet, derfor skal han i vrakgodskassen for å smeltes om, i likhet med annet skrap - hvis han ikke kan bevise at han har stått for noe, enten det er godt eller ondt. Peer jakter på vitner som kan gi ham en slik attest. Han tror at Solvejg vil fordømme hans flukt. I stedet tilgir hun alt, og velsigner hans tilbakekomst.

The Button Moulder is a fantasy figure, invented by Ibsen himself. The Button Moulder says that since Peer has never developed his own personality, he must be melted down like any other dross - unless he can prove that he has done something of note, whether it is good or evil. Peer searches for witnesses who can testify on his behalf. He thinks that Solvejg will condemn his abandonment of her. Instead, she forgives him everything and blesses his return.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no