Lag for lag av løken

Ferdinand Wyller

The Onion - layer by layer

Ferdinand Wyller

Tilbake

Peer har hele sitt liv fulgt Bøygens valgspråk om å «gå utenom» alle utfordringer. Resultatet av at han aldri tar ansvar er at han langsomt går til grunne som personlighet. Mot slutten av stykket finner han en vill løk. Hvert lag av løken oppleves som et lag av hans tidligere liv. Han ser seg selv som i en bakvendt revy, og innser at han har vært uten kjerne i likhet med den løken han skreller. Peer forstår endelig at han ved alltid å «gå utenom» har gjort seg selv til «ingen».

All his life, Peer has avoided every challenge by following the Boyg’s motto - “Go around”. As a result, he never takes any responsibility and his personality slowly goes to ruin. Towards the end of the play he finds a wild onion. He interprets each layer of the onion as a layer of his past. Peer reviews his life in reverse and realizes that he has no core; just like the onion he is peeling. He finally understands that by always choosing to “go around” he has made “nothing” of himself.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no