Knappestøperen

Kamila Szejnoch

The Button Moulder

Kamila Szejnoch

Tilbake

I skuespillets femte akt møter Peer en eventyrskikkelse som går under navnet Knappestøperen. Fordi Peer har utslettet seg selv som menneske, vil Knappestøperen smelte ham om i en stor støpeskje. Slik kan vrakgodset (Peers personlighet) gjenoppstå i ny form og kanskje bli til nytte. Peer sier at han gjerne kan gi avkall på å være seg selv, men smeltes om vil han ikke. Han fylles av unevnelig angst, og prøver å slippe unna støpeskjeen ved å peke på at han i alle fall har vært en stor synder. Også det er da en måte å eksistere på?

In Act V of the play, Peer meets a mysterious figure that goes under the name of the Button Moulder. Because Peer has eradicated himself as a person, the Button Moulder wants to melt him down in a large ladle. In this way, the dross (Peer’s personality) can re-emerge in a new form and perhaps become useful. Peer says that he would willingly give up being himself – but he does not want to be melted down. He is filled with a nameless anxiety and tries to avoid the ladle by claiming to have been a great sinner. For is that not also a form of existence?

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no