Bruderovet

Jim Dine

The Abduction

Jim Dine

Tilbake

Peers møte med Solvejg ligner forholdet mellom Askeladden og prinsessen. Når Peer narres til å drikke seg full og Solvejg slår hånden av ham, hevner han seg ved å røve med seg bruden Ingrid til fjells. Mønsteret for et slikt bruderov var også velkjent fra  ere av eventyrene. Resultatet av Peers handling er at han blir dømt fredløs.

The action in Peer Gynt follows the pattern of a traditional folk tale. Peer’s meeting with Solvejg resembles the relationship between Askeladden, the scapegrace hero of Norwegian folklore, and the princess. When Peer is tricked into getting drunk and Solvejg turns her back on him, he takes his revenge by kidnapping the bride, Ingrid, and carrying her off into the mountains. This kind of bridal kidnapping is a familiar device in several folk tales. As a result of his actions, Peer is deemed an outlaw.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no