Peers kamp med Bøygen

Fredrik Raddum

Peers battle with the Boyg

Fredrik Raddum

Tilbake

Ute i en belgmørk skog slåss Peer med et slimete og tåkete vesen uten form og skikkelse, som kaller seg Bøygen, og som gang på gang gjentar at den er «seg selv» og ber Peer «gå utenom». Det å seire over Bøygen synes umulig. Idet Peer synker sammen og er i ferd med å overgi seg, blir han reddet av klokkeringing og salmesang. Solvejg er nær. Men har Peer selv dermed seiret over den indre stemmen som alltid får ham til å gå utenom alle livets vanskelige valg?

Out in a deep, dark forest Peer battles with a slimy and nebulous creature without shape or form, which calls itself the Boyg, and which repeats over and over again that it is “myself” and tells Peer to “go roundabout”. Defeating the Boyg seems impossible. But just as Peer sinks down and is about to give up the  ght, he is saved by bell-ringing and hymn-singing. Solvejg is close at hand. But was it Peer himself who defeated the inner voice, which makes him avoid all of life’s dif cult choices?

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no