Verdensborgeren Peer Gynt

Nina Sundbye

Peer Gynt, Man of the world

Nina Sundbye

Tilbake

Bak den eventyrlige over aten handler skuespillet Peer Gynt om hva det vil si å være menneske. Peer er utstyrt med store evner – en frodig, skapende fantasi og en stor følsomhet. Han har også en veldig livsappetitt, og blir i årenes løp en rik levemann og verdensborger. Men samtidig misbruker han sin fantasi,  ykter fra ethvert medmenneskelig ansvar og dikter seg bort fra alle forpliktelser. Mot slutten av stykket går det gradvis opp for ham at det å være «seg selv nok» på denne måten, har hatt en pris – nemlig personlighetens utslettelse.

Behind the fairy-tale façade Peer Gynt is a play that examines what it means to be human. Peer has been given many good qualities – a vivid imagination and a sensitive nature. He also has a huge appetite for life, and over the years he becomes a rich, fast-living man of the world. But at the same time he misuses his imagination, runs away from any responsibility for other people and daydreams himself out of all his obligations. Towards the end of the play he gradually realies that being ‘enough unto himself alone’ like this has a price – the obliteration of his personality.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no