Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest

Anna Passakas / Radoslaw Kudlinski

Where the starting point is crazy minimal, the outcome is often highly original

Anna Passakas / Radoslaw Kudlinski

Tilbake

I stykkets fjerde akt be nner Peer seg i en alvorlig krise, mutters alene i ørkenen på vandring fra kysten av Marokko til Kairo. Han har nettopp spilt rollen som profet overfor beduinkvinnen Anitra, som takket med å robbe ham for alle hans eiendeler. Men Peer er ikke rådløs, han finner seg raskt en ny rolle. Nå vil han bli arkeolog og oldtidsforsker for å kunne studere menneskehetens tusenårige historie. Riktignok har han ingen forkunnskaper, men...

In Act Four Peer  nds himself in a serious predicament, all alone in the desert, wandering from the coast of Morocco to Cairo. He has just been acting the role of prophet to the Bedouin woman Anitra, who repays him by stealing all his belongings. But Peer is not at a loss for long, and soon  nds a new role to play. He will be an archaeologist and ancient historian, in order to study man’s thousands of years of history. He has no prior knowledge of the  eld, but...

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no