Henrik Ibsen

Ferdinand Wyller

Henrik Ibsen

Ferdinand Wyller

Tilbake

Den dramatiske historien om Peer Gynt var et bevisst valg fra Ibsens side. Han hadde nettopp fullført et stykke om den ubøyelige idealisten Brand, og ifølge dikteren selv fulgte i 1867 den ansvarsløse fantasten og livsnyteren Peer etter – nærmest ”av sig selv”. Peer er Brands rake motsetning. Han er vinglete og viljeløs, full av feil og mangler, men samtidig et begavet menneske med en frodig, skapende fantasi og stor kjærlighetsevne – bare den ikke blir misbrukt. Peer og historien om hans liv er ikke bare et bilde på noe særnorsk. Han har fascinert en hel verden og blitt tolket på utallige måter av kunstnere, teaterfolk og kritikere fra alle verdensdeler. Her på Løren kan vi se et representativt utvalg av hvordan kunstnere fra mange land har sett denne sammensatte skikkelsen. Og hva er da mer naturlig enn at Ibsen selv får plass blant skulpturene? Kanskje overraskes han av synet – eller vil han snarere nikke gjenkjennende til alt vi her kan se?

It is most likely that Ibsen made a conscious choice to write the dramatic poem about Peer Gynt. The poet had just finished a play about the adamant idealist Brand and, according to Ibsen, the irresponsible dreamer and hedonist Peer came about naturally in 1867. Peer is the complete opposite of Brand. He is indecisive, weak-willed and faulty, but still a gifted human being with a fertile imagination and a great capacity to love; as long as he is not exploited. Peer and the tale of his life is not only a portrayal of what is distinctively Norwegian. Peer has fascinated an entire world and has been interpreted in a number of different ways by artists, people working in theatre and critics. Here at Løren we see a representative selection of how artists from several countries have understood the complex character. And what is more natural than the fact that Ibsen himself is placed amongst the sculptures? Perhaps these interpretations surprise him – or does he rather nod in recognition of what there is to see?

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no