Fotografens lignelse

Sissel Berntsen

The photograph metaphor

Sissel Berntsen

Tilbake

Mot slutten av sitt liv blir Peer stilt til regnskap for sine svik. Knappestøperen truer med å smelte ham om, og han blir livredd. Peer møter en mager djevelskikkelse, og håper at et opphold der kan redde hans personlighet. Men i en lignelse om fotografering sier den magre mannen at Peer alltid har sørget for å helgardere seg. Bildet er hverken positivt eller negativt, Peer har hverken vært helt ond eller helt god, i stedet har han vært ”ingen”. Det hjelper ikke hvor mye han protesterer, ikke en gang djevelen vil ha ham! En fullstendig utslettelse av Peers personlighet ser ut til å bli den eneste utgangen på hans historie.

Towards the end of his life Peer is called to account for all his betrayals and deceit. The Button Moulder threatens to melt him down, and he fears for his life. Then he meets a thin, demonic figure, with whom he hopes to find temporary shelter so that his personality can be saved. But in a metaphor about photography the thin man says that Peer has always equivocated. The picture is neither positive nor negative. Peer has been neither wholly bad nor wholly good. Instead, he has been ‘nothing’. It does not matter how much he protests, not even the Devil will have him! The complete erasure of his personality seems to be the inevitable conclusion to Peer’s story.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no