Peer hos Mor Aase på dødsleiet

Kinga Smaczna-Lagowska

Peer by Aases deathbed

Kinga Smaczna-Lagowska

Tilbake

Peer ble reddet både fra Dovregubben og Bøygen ved Solvejgs hjelp, men han forlater henne straks hans trofasthet blir satt på prøve. På veien bort besøker han sin mors gård, der Aase ligger for døden. Peer tar plass på sengekanten og forteller henne et vakkert eventyr om kjøreturen frem til paradiset. Men eventyret er kanskje like mye en trøst for Peer selv, som virkelighets ukt i en situasjon han ikke makter å ta fullt inn over seg?

Peer was rescued from the King of Dovre and the Boyg with Solvejg’s help, but he abandons her immediately his devotion is put to the test. As he  ees he visits his mother’s farm, where he  nds her dying. Peer sits at her bedside and tells her a beautiful story about the journey to paradise. But the story is perhaps as much meant to comfort Peer himself, to provide an escape from the reality of a situation he is unable to fully comprehend.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no