Atter og fram er like langt; ut og inn er like trangt

Kristine Brodersen

Forward or back, and it’s just as far; - out or in, and it’s just as strait

Kristine Brodersen

Tilbake

Slagordet er typisk for den ansvarsløse Peer. Han bruker det første gang i kamp mot den sleipe, usårlige Bøygen. Da berges han ikke ved egen innsats, men av klangen fra kirkeklokker. Etter at beduinprinsessen Anitra har røvet fra ham alt han eier, gjentar han de samme ordene og fraskriver seg ansvaret. Når Knappestøperen i stykkets siste scene ber Peer om å gjøre seg klar til å dø, fristes han på ny til å  ykte. Han gjentar sine ord om ”atter og fram”, men brått er det som om han forvandles. Endelig står han foran et avgjørende valg, og roper ut: ”nej, som en vild uendelig Klage / er det at gaa ind, gaa hjem og tilbage”. I samme øyeblikk ser han Solvejg, som står i hyttedøren for å ta imot ham.

The slogan is typical of the irresponsible Peer. It is  rst uttered during a battle with the slick and invulnerable Bøygen. Peer is not saved by his own efforts, but by the tolling of church bells. After the Bedouin Princess Anitra has robbed Peer of all his possessions, he repeats the same words and disclaims any responsibility. In the last scene of the play, when the button-moulder demands that Peer should prepare himself to die, Peer is again tempted to evade the challenge. He recites the same words, but suddenly it is as if he’s transforming. At last, he is faced with a  nal choice, and he exclaims: “No! -Like a wild, an unending lament, this the thought: to come back, to go in, to go home”. At the same moment, he sees Solvejg standing in the -cabin door, ready to receive him.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no