Peer og tre jenter

Sergey Eylanbekov

Peer and three girls

Sergey Eylanbekov

Tilbake

Eventyreren Peer har røvet med seg bruden Ingrid fra bryllupet på Hægstad, men i begynnelsen av annen akt er han gått lei og sender henne fra seg igjen. Likevel har driftslivet fortsatt sin makt over ham. Når han kort etter møter tre lystne seterjenter som forteller at de har tre troll til elskere, vil ikke Peer være snauere. Han mener han kan utkonkurrere både Trond i Valfjellet, Baard og Kaare, og sier kjekt: «Jeg

er tre Hoders Trold, og tre Jenters Gut!» Erotikeren Peer skal nok være mann for å tilfredsstille dem alle tre!

Peer the adventurer has kidnapped the bride, Ingrid, from her wedding at Hægstad, but at the start of Act II he has tired of her and sent her away again. He remains, nevertheless, a prey to his appetites. When he, shortly afterwards, meets three lusty dairymaids who say they have three trolls for lovers, Peer is not to be outdone. He claims he can outcompete Trond from Valfjellet, Baard and Kaare, and brags: “I am a three-headed troll, and a three-girl boy!” Peer the sexual athlete is certain he is man enough to satisfy all three of them.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no