Anitras dans

Leopoldo Emperador

Anitra’s dance

Leopoldo Emperador

Tilbake

Den middelaldrende Peer Gynt har levd et liv i rikdom og nytelse, uten å ville forplikte seg til annet enn det som tjener ham selv best. Uhemmet erotikk og materiell velstand har vært hans hovedinteresser. I stykkets fjerde akt står han økonomisk og menneskelig omtrent på bar bakke. Men når han møter beduinkvinnen Anitra, danser hun slik at Peers erotiske lyster også denne gang får ham til å glemme alt annet.

By the time he reaches middle age, Peer Gynt has lived a life of prosperity and self-indulgence, without wanting to commit himself to anything other than whatever serves him best. Unbridled eroticism and material wealth have been his main interests. In Act 4 of the play he is left more or less destitute both  nancially and as a person. But when he meet the Bedouin woman Anitra, she dances in such a way that Peer’s erotic desires once again make him forget everything else.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no